Tarieven

Telefonische kennismaking (max. 30 minuten) Gratis
Intake, maximaal 1,5 uur € 90,-
Consult, 1 uur en 15 minuten € 90,- 
 

Een consult kan ingepland worden op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00u en 15.00u.

Mogelijk wordt Psychosociale Therapie vergoed door je aanvullende zorgverzekering. Zie hiervoor het vergoedingenoverzicht.

Maak een afspraak
Vergoedingen

Algemene informatie

Betaling
Na elk consult ontvangen particuliere cliënten een factuur per mail en deze dient binnen 2 weken per overboeking / betaalverzoek betaald te zijn. Het is ook mogelijk om met gepast geld het consult te betalen na het consult. Wanneer je een factuur uitgeprint wilt ontvangen na het consult kan je dit aangeven.

Tarieven
Wanneer een intake of consult langer duurt dan de aangeven tijd wordt er per kwartier € 18,- in rekening gebracht.
Particulieren: Bovenstaande tarieven zijn inclusief BTW.
Zakelijk: Bovenstaande tarieven zijn exclusief 21% BTW.

Algemene Voorwaarden
Wanneer je een afspraak maakt met Lichtverbinding ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Privacy en AGB
Lichtverbinding handelt volgens de privacyregels van de VIV (Vereniging Integrale Vitaliteit), de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode. Wanneer je een afspraak maakt bij Lichtverbinding ga je akkoord met de privacyregels.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Wanneer er signalen zijn van huiselijk geweld en of kindermishandeling wordt er gehandeld volgens de meldcode huiselijk geweld. Wanneer dit aan de orde is worden de volgende stappen doorlopen.
– In kaart brengen van de signalen.
– Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld of een deskundige op het terrein van letselduiding.
– Gesprek met de cliënt.
– Wegen van het geweld of de kindermishandeling.
– Beslissen: Hulp organiseren of melden.

Klacht- en tuchtrecht 
Mocht het voorkomen dat je een klacht hebt, geef het bij me aan zodat we het erover kunnen hebben. Het doel is om er samen uit te komen. Wanneer dit niet lukt kan je terecht bij de VIV (Vereniging Integrale Vitaliteit) en zij nemen contact op met de geschilleninstantie Wkkgz. Mijn CAM Coöperatie nummer is: 1907887.
Het document Reglement geschillencommissie complementaire behandelvormen kan je hier lezen.

Afspraak annuleren
Wil je een afspraak annuleren? Dit kan kosteloos tot 24 uur van tevoren. Daarna wordt het consult in rekening gebracht.