Tarieven

Intake, maximaal 1,5 uur € 90,-
Consult, maximaal 1 uur en
15 minuten
€ 90,- 
Voor elke 15 minuten extra € 18,-
 

Een consult kan ingepland worden op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00u en 15.00u.

Mogelijk wordt Psychosociale Therapie vergoed door je aanvullende zorgverzekering. Zie hiervoor het vergoedingenoverzicht.

Online plannen
Vergoedingen

Algemene informatie

Betaling
Na elk consult ontvangen particuliere cliënten een factuur per mail en deze dient binnen 2 weken per overboeking / betaalverzoek betaald te zijn. Het is ook mogelijk om met gepast geld het consult te betalen na het consult. Wanneer je een factuur uitgeprint wilt ontvangen na het consult kan je dit aangeven.

Tarieven
Particulieren: Bovenstaande tarieven gelden voor particulieren en zijn BTW vrijgesteld. Wanneer een intake of consult langer duurt dan de aangeven tijd wordt er per kwartier € 18,- in rekening gebracht.
Zakelijk: Wordt een factuur zakelijk betaald, dan zijn de kosten voor een intake van maximaal 1,5 uur en voor een consult van maximaal 1 uur en 15 minuten: € 105,-. Wanneer een intake of consult langer duurt dan de aangeven tijd wordt er per kwartier € 21,- in rekening gebracht. . De tarieven zijn BTW vrijgesteld.

Algemene Voorwaarden
Wanneer je een afspraak maakt met Lichtverbinding ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Privacy en AVG
Lichtverbinding handelt volgens de privacyregels van de VIV (Vereniging Integrale Vitaliteit), de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode. Wanneer je een afspraak maakt bij Lichtverbinding ga je akkoord met de privacyregels.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Wanneer er signalen zijn van huiselijk geweld en of kindermishandeling wordt er gehandeld volgens de meldcode huiselijk geweld. Wanneer dit aan de orde is worden de volgende stappen doorlopen.
Stap 1: In kaart brengen van de signalen.
Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld of een deskundige op het terrein van letselduiding.
Stap 3: Gesprek met de cliënt.
Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling.
Stap 5: Beslissen: Hulp organiseren of melden.

De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)
Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk je klacht moet kunnen delen. Het doel van deze wet is dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren. Deze wet maakt het voor jou overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken. De WKKGZ geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders.

Binnen deze wet is sprake van een drietal te onderscheiden stappen:
Stap 1: Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij je behandelaar.
Stap 2: Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. Deze kun je toegewezen krijgen door het klachtenformulier door te sturen naar mijn beroepsvereniging VIV Nederland. Deze is te bereiken via info@vivnederland.nl, de klachtenfunctionaris wordt toegewezen via de Camcoop.
Een klachtenformulier kan je hier downloaden.
Stap 3: Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie . Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals kosten https://www.camcoop.nl/geschillencommissie/

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

Ik wens je hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht je vragen hebben over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben hoor ik dat graag. Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, ik wil dat je weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je.

Via deze link vind je mijn registratie bij de geschillencommissie https://www.camcoop.nl/
Het document Reglement geschillencommissie complementaire behandelvormen kan je hier lezen.

Afspraak annuleren
Wil je een afspraak annuleren? Dit kan kosteloos tot 24 uur van tevoren. Daarna wordt het consult in rekening gebracht.